Բարի գալուստ

Գեղի Գօլդ ընկերության պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ

Գեղի Գօլդ ընկերության պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ

Գեղի Գօլդ ընկերության պաշտոնական կայք

Բարի գալուստ

Գեղի Գօլդ ընկերության պաշտոնական կայք

Բնապահպանություն

Մենք աշխատում ենք միջազգային բնապահպանական չափանիշներով հետևելով նաև Հայաստանի օրենսդրության պահանջներին

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվություն

թիվ ԵՀԹ-29/125/ թիվ 29/140

Սոցալական ծրագրեր

Ընկերությունը իրականացնում է սոցալական ծրագրեր՝ նպատակը - բարձրացնել աշխատակիցների և համայքներում ապրող մարդկանց կյանքի որակը

Որդեգրած քաղաքականությունը

բնապահպանություն, սոցալական հարցեր, անվտանգություն

ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ

 

Գործընկերներ

Լուսանկարներ